ادبیات فارسی و بومی
ادبیات،تاریخ ادبیات،شعر،نثر،آثار ادبی،مطالب ادبی 
قالب وبلاگ

به نام دادار دادگر       سوالات املای سال سوم راهنمایی فصل دوم       
ردیف

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالات

شمارک

الف

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

 1-فعل مضارع نشان دهنده ی انجام کار در زمان حال یا آینده است.        درست        نادرست

 2- یکی از تحولاتی که در زبان فارسی امروز مشاهده می شود، تغییر شکل یا معنای فعل هاست.       درست        نادرست

1

ب

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 1-در املای کلمات مرکب ، نوشتن هردو شکل ( ................................. و .............................) درست است.

1

ج

گزینه های درست را انتخاب کنید.

 1- رابطه دو کلمه ی « انضباط و ضابطه » کدام است؟        الف) مترادف   ب) متضاد    ج) متشابه    د) همخانواده  

 2- رابطه دو کلمه ی « تحلیل و تهلیل » کدام است؟        الف) مترادف   ب) متضاد    ج) متشابه    د) همخانواده

 3-کدام کلمه دوتلفظی نیست؟                                   الف)دانش     ب) پرهیزگار     ج) هوشیار     د) جاودان

 4-معنی واژه ی « التفات» کدام است ؟       الف) روی آوردن    ب) توجه کردن     ج) خیانت کردن    د) مراقبت کردن

2

د

پرسش های کوتاه پاسخ و تکمیلی

1-ترکیب های وصفی و اضافی را مشخص کنید.  الف) بِخِرَد هوشیار ( ......................) ب) مرغ جان (........................)

 2-شکل دوم کلمات را بنویسید.      الف) آشیانه ( ...................)    ب) میهمان ( .........................)

 3-موارد خواسته شده را بنویسید.

  الف)مشتاق؛ .............. (متضاد)   ب) التفات؛ ............. ( همخانواده)    ج)شریک؛ ..................... ( جمع مکسر)

 4-شکل درست کلمات داخل پرانتز را انتخاب کنید و بنویسید.

  الف) سوگند دروغ ، عمر و ........ زندگیزود باخلل کند.(اساس – اثاث – اثاس – اساث)

  ب)ادبیات یکی از مهم ترین ......... فرهنگ ایران است.(عناسر –اناسر – عناصر – اناصر)

  ج)جوان ایرانی نیاز دارد که دارای .........  ی نقد و تحلیل گردد. ( غریهه – قریهه – غریحه – قریحه)

 5- جدول زیر را کامل کنید.

 

ماضی استمراری(امروز)

می گفتم

 

 

می نوشتند

ماضی استمراری(قدیم)

 

سپردندی

بنهادی

 

 6-با حروف در هم ریخته و با توجه به توضیحات داخل پرانتز، کلمه ی جدید بسازید.

  الف) « و ن ن ی ا » ؛ .......................... ( نام کشوری در درس چهارم)

  ب) « آ ح ب ت ا ی »؛ .......................... ( ترکیبی که نام چشمه ای در ظلمات است.)

  ج) « س ا ت ف ر » ؛ ............................ ( هوشمندی و زیرکی )

  د) « ا د ب م ا د » ؛  ............................... ( هنگام طلوع آفتاب)

 7-غلط های موجود متن را بیابید و شکل درست آن ها را بنویسید.

  الف) نوع کاربرد آب و جلوگیری از حرز رفتن آب ، مراقبت خاصّی لازم دارد.

  ب) وقت آن است که باقی زمان خود را به عدا رسانم و آن عقده را ببرم.

 

  « محبت راهی است که بیش از درایت ، رهنمون بشر به خداوند است.»

                                                                  موفقیت شما آرزوی قلبی ماست.  

 

 

 

 

5/0

5/0

 

75/0

 

75/0

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

5/1

 

[ پنجشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 0:22 ] [ سید حسن میرنظامی ضیابری ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

امکانات وب
موسیقی
  • فرش
  • خنجر